Drie sleutels (door Helena Roerich: Agni Yoga, de Yoga van Synthese en hoogste Liefde)

Deze drie belangrijke sleutels zijn nergens anders opgeslagen, niet op andere planeten, noch in de andere hemelrijken, maar in ons innerlijk. Maar door deze sleutels in bezit te nemen zul je iets verwerven wat je alleen maar kunt vergelijken met deze andere werelden. Lijkt het zinvol deze sleutels te weigeren? Zeker niet. Daarom zullen we geen tijd verspillen en ermee aan de slag gaan. Uit naam van mijn liefde voor jou zal ik je de paden in herinnering brengen die leiden tot het beheersen van deze sleutels. Hun namen luiden LIEFDE, SCHOONHEID en KENNIS.

 • Herinner je deze paden, maak ze je eigen en onthul ze aan anderen.

 • Toon flexibiliteit, liefde en wijs beleid bij iedere daad die je verricht. Tracht een wijze beeldhouwer te zijn terwijl je jezelf en anderen vormgeeft en vermijd kneedbare klei te zijn in de handen van slecht gezelschap.

 • Kies goede vrienden die je goede eigenschappen versterken. Je kunt dit doen door samen goede boeken te lezen, ze te bespreken en conclusies te formuleren. Probeer je dan het beste te herinneren en pas het toe in je leven.

 • Ontwikkel in jezelf plannen en manieren om een mooi, wilskrachtig en zinvol leven te creëren, gevuld met werk en harmonie in relatie met de wereld om je heen.

 • Wees je ervan bewust dat je met iedere negatieve gedachte, woord of daad de heilige rechten schendt waarmee jij en iedere andere schepping door de natuur zo edelmoedig bent beloond.

 • Ontwikkel standvastigheid en doorzettingsvermogen en neem je werk ernstig. Indien het werk vervelend is maar noodzakelijk, slaag er dan in het geduldig tot een einde te brengen. Dit zal je gemakkelijker afgaan wanneer je iedere taak opgewekt onderneemt.

 • Je bent niet een pop of een stuk speelgoed dat mechanisch beweegt, maar een bezield mens. Daarom ben je verplicht iedere taak wijs, respectvol en met liefde te volbrengen.

 • Probeer je spreken te zuiveren van lege en holle woorden, laat je spreken helder zijn, accuraat en kort.

 • Verlaat plaatsen die gevuld zijn met ijdele praat, woede en haat, waar strijd heerst en sprake is van bedenkelijk amusement en domheid.

 • Als je besloten hebt te rusten, ontspan dan in je lichaam en geest op een plezierige manier en wees vrij van zorgen gedurende deze minuten van ontspanning.

 • Overhaast je niet. Ban leugens uit je leven. Wees eerlijk en vriendelijk. Ontwikkel een gevoel van edelmoedigheid en vriendelijk en wees eenvoudig in je communicatie met anderen. Een gevoel van angst zou je vreemd moeten zijn.

 • Behoud je evenwicht temidden van plezier en lijden, in vreugde en verdriet. Wees altijd bereid te vergeven en beantwoord haat met liefde. Alleen op de manier zul je kwaadwillendheid kunnen verslaan.

 • Je gedachten zijn je kinderen. Je zou elk van hen kunnen verfijnen. Iedere gedachte zou een scheppende kracht moeten worden die erop gericht is goed te doen. Wees je er altijd van bewust dat de kracht van je gedachten heel groot is en ben bereid deze voor het welzijn van de wereld aan te wenden.

 • Wees in alles accuraat en in je daden oprecht en nauwkeurig. Anders zal men je niet kunnen toevertrouwen met een belangrijke taak.

 • Het leven zou met volle kracht en in al zijn schittering door je heen moeten stromen. Sta niet toe dat onbelangrijke dingen je ophouden terwijl je je doel nastreeft.

 • Liefde is een machtige kracht die het bestaan van alles in het universum ondersteunt. Liefde is een kracht die de wereld regeert. Alles wat je in haar belang doet, bevestigt de macht van de Universele wet. Alleen met onvoorwaardelijke liefde kun je het kwaad verslaan. Breng liefde overal waar je gaat. Je zult snel begrijpen hoe dit je op al je reizen zal helpen.

 • Wees puur en laat liefde uit je stromen zoals een bloem haar geur verspreidt. Neem de sterke en rotsvaste beslissing een uitdrukking van liefde te zijn en wees bereid te helpen overal waar je maar kunt.

 • Wees een vreugdestraal voor anderen. Vind diamanten in je ziel die je in de schatkist ten behoeve van het algemeen welzijn van allen zou kunnen leggen.

 • Als je meer kennis bezit dan sommige van je vrienden, loop er dan niet mee te koop. Doe niet of je meer bent dan een ander, maar deel je kennis met hen, als het passend is op dat moment.

 • Weet dat iedere minuut van je leven een doel heeft, wees in staat dat in te zien. Als je het moeilijk vindt een baan of een beroep te kiezen, raadpleeg dan je oudere vrienden.

 • Vermijd lege minuten. Deze kunnen ervoor zorgen dat luiheid vat op je krijgt. Lege minuten kunnen uren en dagen vullen en de taak van een oprecht mens is groot. Het leven bestaat ontegenzeglijk uit vele facetten en is boeiend. Van de minuten die je op de juiste wijze doorbrengt kun je een zuivere en mooie bekleding voor je ziel weven. Probeer daarom iedere minuut van je leven te vullen met werk, kennis of zuivere gedachten.

 • Laat onvermoeibaar werken je vreugde geven en laat het vuur van je creativiteit onophoudelijk je weg verlichten.

 • Probeer altijd je gedachten zuiver te houden en besteed veel aandacht aan wat je kunt doen om het leven van andere mensen te verbeteren en hun lijden te verlichten.

 • De natuur vloeit over van heilige en zuivere gaven en is op zoek naar voertuigen. Laat je ziel sprankelen en kristalhelder zijn opdat je deze geschenken kunt ontvangen. Word een lichtstraal, verlaat de wereld van ijdele dromen en benut je energie om steeds hoger te klimmen.

 • Laat je ziel altijd licht en gelukzaligheid uitstralen, warmte en mededogen plus de kracht en het verlangen je naaste te helpen. Dan zul je ervaren hoe zware taken hun gewicht verliezen en hoe de sombere gewaden waarin het lijden zich hult, worden getransformeerd tot de sneeuwwitte sluiers van pure, sprankelende vreugde.

 • Wees voorzichtig en terughoudend wanneer je een oordeel velt over anderen want je bent zelf ook verre van volmaakt. Maar wees streng voor jezelf en werk onvermoeibaar aan het corrigeren van je eigen zwakheden.

 • In je leven zul je vaak op de proef gesteld worden. Dit is de enige manier om oneindige schatten te verwerven. Je zult deze proeven enkel kunnen doorstaan als je toegerust bent met voorzichtigheid, doorzettingsvermogen en geloof in jezelf.

 • Laat de moed niet zakken wanneer je een keer mocht falen. Het enige wat moedeloosheid doet is je krachten ondermijnen en je innerlijke groei vertragen. In plaats daarvan kun je beter je krachten mobiliseren en de beste strategie voor verdere stappen bepalen. Op deze manier zul je je standvastigheid vergroten en je krachten vermenigvuldigen.

 • Transformeer ieder mislukking en bittere ervaring tot een zeer waardevolle les waar je inspiratie uit kunt putten voor de toekomst. Ieder obstakel op je pad zal je onthullen wat je dient te ontwikkelen om geheel voorbereid te zijn op de verdere strijd. Gedurende deze strijd zul je je echter altijd bewust moeten zijn van het welzijn van degenen die je nabij zijn. Laat jouw welzijn niet ten koste gaan van hen. Dat soort welbevinden is wreed en onbestendig.

 • Let er op dat je bij iedere taak je energie zorgvuldig en accuraat gebruikt. Maak je lichaam krachtig en stevig. Belast het niet door meer voedsel tot je te nemen dan nodig is. Belast je lichaam met niets wat duidelijk slecht is voor je gezondheid. Bestudeer de wetten, niet alleen omwille van je spirituele groei, maar ook voor een goede lichamelijke ontwikkeling. Je lichaam is je voornaamste instrument. Behandel het met wijsheid. Op deze manier zul je dit voertuig van natuurlijke krachten en gezondheid langer door de dagelijkse stormen en langs de paden van onvermoeibaar werken heen kunnen dragen. Echter, dit voertuig is gegeven aan alles wat bestaat. Wees daarom even gevoelig voor de gezondheid van mensen, als van dieren, vogels en zelfs planten. Bloemen ontlenen hun licht en warmte aan de zon op dezelfde manier als jij. Net als jij zullen ze sterven wanneer men hen zonlicht onthoudt. Dit betekent dat jullie broeders zijn. Maar jij bent ouder, sterker en intelligenter. Daarom is het jouw taak passende hulp en extra aandacht te geven aan een wezen dat zwakker is dan jij.

 • Jij bent gezegend met een grotere kracht en wijsheid dan vele anderen die lager staan dan jij. Daarom is het aan jou diegenen die weerloos en hulploos zijn te helpen. Ongeacht of het mensen, dieren of planten zijn.

 • Er is een gezegde dat luidt. Hoe donkerder de nacht, hoe stralender de sterren. Op deze manier zul je de drager zijn van licht, liefde en kennis temidden van de menselijke duisternis en aardse beslommeringen. Hoe meer licht je bezit des temeer duisternis zul je verdrijven.

 • Ontwikkel zoveel mogelijk liefde voor de natuur die je omringt als je maar kunt en je zult haar onvermoeibare stemmen een loflied horen zingen ter ere van de zon die aan alles het leven geeft.

 • Aanbid de hemel die met sterren bezaaid is en doorgrond haar diepte. Richt je ogen in de nachtelijke stilte op de sprankelende sterren naar de onbekende werelden waar overal leven is, en alles vervuld is van een oogverblindende schoonheid en een prachtig licht. Maar vanaf de andere werelden lijkt onze aarde op haar beurt een ster. Daarom is ook zij vervuld van schoonheid en grootsheid. Laat je ziel een ruime wieg zijn die in staat is deze schoonheid en grootsheid te omvatten.

 • Laat je ziel een spiegel zijn waarin de overvloed en het vernuft van de creatieve geest van de natuur weerspiegeld wordt.

 • Breid je waarneming van schoonheid uit door je te verdiepen in de schone kunsten. Verdiep je in het kleurenspel. Houd van muziek en schilderijen. Scherp je waarneming van geluiden aan. Toon voor alles meer interesse terwijl je je je inleeft in de geest van de scheppers van schoonheid. Wees niet eenzijdig of star bij het kiezen van een beroep voor jezelf.

 • Wees altijd gericht op het verbreden van je horizon.

 • Verheug je in iedere uitdrukking van schoonheid. Verheug je in de laatste stralen van de ondergaande zon. Verheug je in de eerste stralen van de dageraad. Verheug je en het licht van de zon zal stralender schijnen in je ziel en de verre werelden zullen je nader zijn.

 • Wees zoals de zon die kwistig licht en energie om zich heen strooit.

 • Zie hoeveel paden naar de grote lichtbronnen wachten op hun reizigers. Om deze te volgen is het noodzakelijk altijd voorwaarts te gaan. Het leven zelf is beweging, voor of achterwaarts met iedere gedachte, voetstap, daad, beweeg je. Als ze gericht zijn op het goede, ga je onveranderlijk voorwaarts. Loop niet achteruit!

 • Het is noodzakelijk de top van een berg te bereiken. Hoe moeilijk is het niet om naar boven te klimmen en hoe gemakkelijk rol je naar beneden? Is het laatste een optie? Realiseer je wat een oneindig geluk het innemen van de top en anderen de weg hier naar toe wijzen met zich meebrengt. Hoeveel van wat nu nog onbekend terrein voor je is, zul je van daaraf kunnen zien? Welke grote en onmetelijke horizonten zullen dan voor je verbaasde ogen oprijzen? Op dat moment zul je de volledige waarde van de afgelegde weg beseffen. Je zult ontvangen waar je met zoveel volharding naar hebt gezocht, ondanks harde ontberingen en schijnbaar onoverkomelijke moeilijkheden. Verhef je daarom hoger en hoger met iedere minuut van je leven. Onthoud dat je een helpende hand zal worden toegestoken tijdens moeilijke beklimmingen.

 • Hoe meer mensen jij helpt, des te verheven en ruimdenkend je geest en ziel zullen worden, en hoe lichter de zware belemmeringen voor je zullen zijn. Wis daarom ieder gevoel van egoïsme uit in jezelf. Steel niets van de natuur. Ze heeft je rijkelijk beloond met geschenken. Ze heeft tastbare zaden in je geplant. Ze wacht – wil je haar schatten vermeerderen? Wil je delen met anderen?

 • Probeer de stemmen te horen van alles wat bestaat. Op deze manier zul je hun verschillende kenmerken leren onderscheiden. Wanneer je deze begrepen hebt, omarm dan alles wat bestaat met een alomvattende liefde. Vergaar steeds meer en diepere kennis.

 • Koester een zo groot mogelijke waardering voor harmonie en schoonheid. Benader mensen vanuit liefde, kennis en schoonheid. Verenig hen. Bouw samen met hen een leven op wat vol is van licht, kracht, onvermoeibaar werken en vreugde. In dit grote creatieve avontuur zul je onuitputtelijke nieuwe bronnen van kracht en kennis vergaren.

 • Door ernaar te streven de verborgen geheimen van de natuur te ontcijferen ten behoeve van het welzijn van allen, zul je je schuld terugbetalen. Door dit pad te volgen zul je de drie belangrijke sleutels van schoonheid, liefde en kennis verwerven. Met hun hulp zul je deuren openen die leiden naar verlichte bronnen van Goddelijke waarheid.

 • Wees in staat deze sleutels te leren gebruiken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *