Welkom op het Regenboogpad

Het Regenboogpad is een pad van dienst dat we samen rond de planeet kunnen leggen zodat onze planeet terug kan geheeld worden. We nodige iedereen uit mee op dit pad te gaan, samen met zovele andere kleine en grotere initiatieven wereldwijd – om vanuit onze eigen mogelijkheden of vanuit groepswerking terug tot juiste menselijke verhoudingen in de wereld te komen. Juiste verhoudingen naar mekaar toe, en juiste verhoudingen met de andere werelden.

Wij bespreken daarom 7 ‘Leraren van Kennis’ die – naar wij menen – actueel een grote waarde vertegenwoordigen op planetaire schaal, en ons via hun leven, hun visie en hun programma aansporen om de hierboven genoemde ‘juiste verhoudingen’ tot stand te brengen. Zij willen niet blind als Guru gevolgd worden. Integendeel: zij stellen zich enkel op als kanalen of middelen om tot meer zelfkennis te komen, en van daaruit tot ontwikkeling van het hogere bewustzijn en Visie tot het grotere geheel.

Een klik op de wereldbol leidt u naar een overzicht van de kern van hun visie. De foto’s zelf linken naar de persoonlijke leringen.

Er zijn nog vele andere ‘heiligen en Meesters’ die we zouden kunnen vernoemen. Vele ervan vindt u terug tussen de verwijzingen en links. Hun ervaringen zijn niet uniform. Elke Leraar van Kennis heeft een eigen verhaal te vertellen naargelang hun aanleg en enthousiasme. Zij geven een beeld van eenheid in verscheidenheid. Maar allen sporen enerzijds meditatie en contemplatie aan, om het contact met het hoger Zelf weer op te bouwen, en anderzijds rechtschapenheid en belangeloze dienstbaarheid, waartoe deze site wil uitnodigen en bijdragen.

Diepere achterliggende betekenis van de figuren rond de planeet

Bovenaan: Oost en West ontmoeten elkaar in eenheid: Boeddha en Meester Jezus via de godsdiensten het Boeddhisme en het Christendom.

Links en Rechts: Twee leraren: Sri Sathya Sai Baba vanuit een buitenplanetaire bron, Krishnamurti aanvankelijk door de Hiėrarchie als wereldleraar voorbereid. Dit werd vroegtijdig stopgezet, maar Krishnamurti behoudt zijn grote waarde. Dé wereldleraar waarop heel de mensheid wacht is in aantocht: de Christus, het hoofd van de planetaire Hiėrarchie, m.n. de Heer Maitreya. Het naar buiten treden van de planetaire ashrams van verschillende Meesters is vollop aan de gang via de vele graden van medewerkers binnen de Nieuwe Groep van Werelddienaren.

Onderaan drie grote vertegenwoordigers in deze huidige tijd van de esoterische leringen:Helena Roerich (Russische: inprenting via Meester Morya, 1ste straalsashram), Alice A. Bailey (Amerikaanse: inprenting via Tibetaanse Meester Djwhal Khul, 2de straalsashram), en Steiner (Centraal Europa)

Verder in de site wordt o.a. ook verwezen naar o.a. H.P. Blavatsky – 1ste luik via Meester Djwahl Khul.

Via deze korte toelichting kan men reeds vermoeden dat de begeleiding van de mensheid vanuit de Hiėrarchie volgens een zeer duidelijk plan verloopt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *