Christusbewustzijn

Citaten

In de toekomst zullen de ogen der mensheid op de Christus gericht zijn, en niet op zulke door de mensen gemaakte instellingen als de kerk en haar functionarissen. Men zal Christus zien, zoals Hij in werkelijkheid is, werkend door zijn discipelen, door de Meesters van Wijsheid en door zijn volgelingen, die ongezien zwoegen achter de wereldaangelegenheden. De sfeer van Zijn werkzaamheid zal blijken te liggen in het hart der mensen en ook op de drukke openbare gebieden der wereld, maar niet in het één of ander stenen gebouw, noch in de praal en ceremonie van het een of andere kerkelijke hoofdkwartier.

Geen mens is ooit verlost door de theologie, maar alleen door de levende Christus en door het ontwaakte Christusbewustzijn in ieder mensenhart.

De Christus is hoofd van de Hiërarchie en werkt bijgevolg voor alle mensen, ongeacht hun geloof. Hij behoort niet méér tot de Christelijke wereld dan tot de Boeddhistische, de Mohammedaanse of enig ander geloof. Geen enkel mens behoeft toe te treden tot de Christelijke kerk om met Christus verbonden te zijn. De voorwaarden zijn uw medemensen lief te hebben, gedisciplineerd te leven, de goddelijkheid in alle geloven en in alle wezens te erkennen en in uw dagelijks leven u door liefde te laten leiden.Bron: Alice A. Bailey: ‘Stof om na te denken’.

 

Vergeten wij ook niet dat Hij gezegd heeft: ‘Wie niet voor mij is, is tegen mij’. En ook: ‘Ik ben niet gekomen omwille van de vrede, maar om het zwaard der gerechtigheid;(het zwaard van de Geest). Bron: Alice A. Bailey: Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie.

Nvdr: M.a.w.: Onvriendelijk spreken, reageren en handelen is perfect mogelijk wanneer het Christusprincipe t.a.v. een persoon of groep wordt beschadigd. Nog anders gesteld: scherp optreden kan soms noodzakelijk en nuttig zijn, maar men dient zeker te zijn dat het motief goede wil tot betere verhouding en samenwerking is.

Zijn wederkomst

Bron: Alice A. Bailey: Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie.

Over de Christus en Zijn wederkomst is veel gezegd en geschreven. Vanuit esoterisch standpunt kunnen wij u zeer het boek aanraden: Alice A. Bailey: ‘De wederkomst van de Christus’. Zeker in deze tijdsperiode is dit een must voor diegenen die wensen te begrijpen.

De Christus heeft alle menselijke ervaring doorgemaakt en heeft ons nooit verlaten. Toen Hij de Hemelvaartinwijding onderging zei Hij: ‘Zie, Ik ben altijd bij u tot aan het einde der tijden.’ Hij meende precies wat Hij zei en wel dat Hij bij ons zou blijven. Het feit dat Hij in stoffelijke vorm op aarde verblijft, is thans aan vele honderdduizenden bekend, en zal uiteindelijk door evenveel miljoenen beseft worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *