Karma Citaten

Transformeren is de methode en zo karma omzetten. Uit o.a. het vergeven van uzelf komt karmische vereffening voort. U kunt op elk moment in elk leven het karma omzetten van alles wat u ooit deed. De grootste transformator van karma is dienstbaarheid. Een heel dienstbare daad kan zelfs het grootste karma omzetten. Heel vaak is het zo dat de grootste zondaar de grootste dienaar van de Heer wordt.

Bron: Uit ‘De Wijsheid van Ramala en ‘De Visie van Ramala’.

Het is gebruikelijk karma te beschouwen als de wil en de beloning die de loop van iemand’s leven bepalen. Het is ook gebruikelijk karma als vergelding te beschouwen. Maar in zijn ware betekenis betekent karma arbeid. Begrens het werk van het laboratorium van de geest niet en u zult de resultaten zien.

Bron: Helena Roerich – Oneindigheid I par. 15

Niet minder dan de helft van alle aardse ontmoetingen vindt plaats vanwege vroegere incarnaties. Men kan het zich voorstellen als kurkvormen, die naar elkaar worden toegetrokken door de spanningsdruk van de hoogste elektrische kracht. Een ruime toepassing van karma creëert ingewikkelde combinaties, een ogenschijnlijk dubbele en drievoudige verhoudingen. Maar het is beter om te betalen dan om te ontvangen; aangezien elke betaling het verleden beëindigt, terwijl ontvangen iemand opnieuw bindt.

Bron: Helena Roerich – Agni Yoga par. 238

Het is een grote, geweldige gedachte te weten dat -wat men ook doet- niets tevergeefs is, dat alles zijn uitwerking in de toekomst heeft. Zo werkt de wet van karma niet deprimerend, maar vervult ze ons integendeel met de schoonste hoopgedachten. Het is het mooiste geschenk van de geesteswetenschap.

Bron: Rudolf Steiner in GA 99 Die Theosophie des Rosenkreuzers.

Wanneer de wil en het doel van het Ego of de Ziel door de mens in zijn waakbewustzijn in het fysieke brein beseft worden, begint de wet van karma in de drie werelden (fysiek, emotioneel en mentaal) geneutraliseerd te worden en is de mens op de drempel van bevrijding.

Bron: Alice A. Bailey – Een Verhandeling over Kosmisch Vuur blz. 620-627

Wanneer ik u vertel dat de Wet van Karma, ingeval zij op de juiste wijze begrepen en op de juiste wijze gehanteerd wordt, datgene kan brengen wat geluk, welzijn en vrij zijn van pijn gemakkelijker teweegbrengt dan dat zij pijn brengt met de reeks van gevolgtrekkingen ervan, zijt gij dan in staat de betekenis van hetgeen ik zeg te bevatten? …..Er is over het algemeen genomen meer goed karma dan slecht, al zult u zich dit niet kunnen indenken, nu wij in een dusdanige periode als de tegenwoordige zijn ondergedompeld.

Bron: Alice A. Bailey – Esoterische Genezing blz. 15-16

Al wat er in de huidige wereld gebeurt en zo krachtig op de mensheid inwerkt – dingen van schoonheid en afgrijselijke dingen, levenswijze, beschaving en cultuur, vooroordelen en voorliefde, wetenschappelijke blijken van kundigheid, artistieke uitingen en de vele methoden waarmee de mensheid over de gehele planeet het bestaan kleurt – zijn aspecten van gevolgen welke ergens, te eniger tijd op één of ander niveau, door menselijke wezens, zowel individueel als in massa, zijn ingeleid. Karma is bijgevolg datgene wat de mens….door de eeuwen heen tot op het huidige ogenblik verricht heeft, bevestigd heeft, verzuimd heeft te doen of goed gedaan heeft. De oogst is nu rijp en de mensheid oogst wat zij gezaaid heeft, terwijl zij zich voorbereidt op in de lente van het Nieuwe Tijdperk opnieuw te ploegen en opnieuw te zaaien met zaad dat (laat ons bidden en hopen) een betere oogst zal voortbrengen.

Bron: Alice A. Bailey – Esoterische Genezing blz. 194 -195.

Ik ben met u en zal u beschermen. Elk mens is de schepper van zijn lot.

Bron: Helena Roerich – Bladeren uit de tuin van Morya I, par. 169

Karma is van groot belang, maar van groter belang is de keuze. Karma is slechts de voorwaarde tot keus.

Bron: Helena Roerich – Bladeren uit de tuin van Morya I, par. 266

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *