Sri Sathya Sai Baba

Een groot Avatar die reeds miljoenen bezoekers aan zijn Ashram in Z.-India heeft mogen verwelkomen. Hij beroert de harten van velen en steeds meer mensen voelen zich tot zijn uitstraling aangetrokken door de boodschap van Liefde die hij uitdraagt.

Aan de vruchten kent men de boom en zo kan men mogelijks het beste met hem kennismaken. Hij heeft reeds ontzaglijk veel gedaan voor India (hij geeft gratis onderwijs in gebouwen met schitterende architectuur voor zowel studenten voor middelbaar als universitair onderwijs. Er zijn de beste uitgeruste ziekenhuizen waar men gratis wordt behandeld. Hij introduceert nieuwe landbouwtechnieken, heeft een wetenschappelijk centrum opgericht, ontvangt staatshoofden, bedeelt aan duizenden armen voedsel, enz.) en subjectief leeft hij in miljoenen harten over gans de wereld.

Hij legt de nadruk op de eenheid van alle godsdiensten en de missie van deze Avatar is gaat veel verder dan wat het bewustzijn van mensen kan vatten. Zijn leer en programma zijn helder en klaar; zijn boodschap ondubbelzinnig en duidelijk: de Weg naar Zelfrealisatie wordt via toelichtingen uit de Bhagavad- Gita uitgelegd. Bhagavad Gita betekent ‘het lied van God’. Het is de kern van de Indiase godsdienst en filosofie.

Sai Baba over zichzelf…

Tracht niet mij door je uiterlijke ogen te kennen. Enkel diegenen die mijn liefde hebben herkend en die liefde hebben ervaren, kunnen beweren dat zij een glimp van mijn werkelijkheid hebben gezien. Want het pad der liefde is het koninklijke pad dat de mensheid tot mij voert. Ik ben de belichaming van liefde; liefde is mijn instrument.

Mijn zegen is beschikbaar voor allen die mij, in welke naam of vorm dan ook, aanroepen. Liefde is de band die zegen brengt.

Beschouw de betekenis van de naam Sai Baba. Sa betekent ‘goddelijk’; ai of ayi betekent ‘Moeder’ en Baba betekent ‘Vader’.De naam duidt op de goddelijke Moeder en Vader. Je fysieke ouders zullen je misschien liefhebben met een dosis zelfzuchtigheid, maar deze Sai Moeder en Vader laat allen genegenheid of een reprimande op je neerdalen om je naar de overwinning in de strijd om zelfverwerkelijking te voeren.

Want deze Sai is gekomen teneinde de verheven taak te volbrengen om de gehele mensheid als een familie te verenigen door de band van broederschap; om de atmische werkelijkheid van elk wezen te bekrachtigen en te verlichten teneinde het goddelijke te openbaren dat de basis is waar de hele kosmos op rust; en om allen te onderwijzen om het gemeenschappelijke goddelijke erfdeel te erkennen, dat alle mensen met elkaar verbinden, zodat de mens zich van het dierlijke kan ontdoen en op kan rijzen naar de goddelijkheid die zijn doel is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *