Zeven Stralen

Universele goddelijke energie. Er zijn zeven stralen:

  1. wil of macht;
  2. liefde-wijsheid;
  3. actieve intelligentie;
  4. harmonie door conflict;
  5. concrete kennis;
  6. devotie & idealisme;
  7. ceremoniële orde en magie

Kennis van onze stralenstructuur kan helpen om ons veld van dienstbaarheid te vinden

Bron: Benjamin Creme

Wanneer je je stralenstructuur kent, krijg je inzicht in je eigen persoonlijke ‘ring-niet-verder’. Je weet dan dat wanneer je bepaalde stralen niet in je pakket hebt, de hoedanigheden van die stralen waarschijnlijk zullen ontbreken in de huidige uitrusting. Dat wil niet zeggen dat je ze niet in vorige levens hebt gehad. De ziel zet tijdens haar opeenvolgende incarnaties alle stralen op alle manieren in, maar hoe meer de hoedanigheden van stralen zijn ingebouwd, hoe minder overheersend ze worden dan de stralen die in dit bepaalde leven gegeven zijn — dat zijn de stralen waar je aan werkt.

De belangrijkste stralen in een leven zijn de stralen waarvan de ziel hoopt dat ze tijdens dat leven duidelijk naar voren zullen komen. Dat wil zeggen dat de deugden van de straal uitstralen, zichtbaar worden en de hoedanigheid van de zielestraal weerspiegelen, welke die ook is. De persoonlijkheidsstraal wordt geconditioneerd door de fysieke straal — de manier waarop het brein werkt — en door de astrale aard; naarmate je meer astraal gepolariseerd bent, des te sterker is de conditionering door de astrale aard. Hoe meer mentaal de polarisatie, hoe meer de persoonlijkheid geconditioneerd wordt door de straal van het mentale lichaam, en naar gelang iemand geestelijk gepolariseerd is, wordt de persoonlijkheid niet alleen door deze drie geconditioneerd, maar ook door de hoedanigheid van de ziel.

Uiteindelijk wordt de hoedanigheid van de ziel het overheersende kenmerk van de persoonlijkheid, die zijn eigen persoonlijkheidsstraal houdt. De zielestraal maakt de persoonlijkheidsstraal niet ongedaan, maar conditioneert diens uitdrukking.

Je zou kunnen zeggen dat er zeven verschillende manieren zijn om de wereld te dienen, hoewel ze natuurlijk op elkaar inwerken en elkaar overlappen. De stralen zijn heel belangrijk om vast te stellen waar en hoe je kunt dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *