Meditatie

meditatie

Citaten Machtswoorden, oude mantrams (zoals het Onze Vader) en de grote aanroep hebben slechts effect als zij op het mentale gebied worden gebruikt en met kracht van een beheerst denkvermogen, op het doel en de betekenis ervan geconcentreerd, achter het gesproken woord. Dàn krijgen ze kracht. Als zij zowel met de kracht der ziel als …

Sri Sathya Sai Baba

Een groot Avatar die reeds miljoenen bezoekers aan zijn Ashram in Z.-India heeft mogen verwelkomen. Hij beroert de harten van velen en steeds meer mensen voelen zich tot zijn uitstraling aangetrokken door de boodschap van Liefde die hij uitdraagt. Aan de vruchten kent men de boom en zo kan men mogelijks het beste met hem …

Christusbewustzijn

Citaten In de toekomst zullen de ogen der mensheid op de Christus gericht zijn, en niet op zulke door de mensen gemaakte instellingen als de kerk en haar functionarissen. Men zal Christus zien, zoals Hij in werkelijkheid is, werkend door zijn discipelen, door de Meesters van Wijsheid en door zijn volgelingen, die ongezien zwoegen achter …

Mediumschap

Mediumschap

Trancemediumschap zal verdrongen worden door dat mediumschap waarbij de man of vrouw helderziend of helderhorend is op het astraal gebied, die zich dan in vol waakbewustzijn en met waakzaam en actief stoffelijk brein als tussenpersoon zal kunnen aanbieden tussen mensen in een stoffelijk voertuig (en dientengevolge blind en doof op de ijlere gebieden) en diegenen, …

Zeven Stralen

Universele goddelijke energie. Er zijn zeven stralen: wil of macht; liefde-wijsheid; actieve intelligentie; harmonie door conflict; concrete kennis; devotie & idealisme; ceremoniële orde en magie Kennis van onze stralenstructuur kan helpen om ons veld van dienstbaarheid te vinden Bron: Benjamin Creme Wanneer je je stralenstructuur kent, krijg je inzicht in je eigen persoonlijke ‘ring-niet-verder’. Je …

Karma Citaten

karma

Transformeren is de methode en zo karma omzetten. Uit o.a. het vergeven van uzelf komt karmische vereffening voort. U kunt op elk moment in elk leven het karma omzetten van alles wat u ooit deed. De grootste transformator van karma is dienstbaarheid. Een heel dienstbare daad kan zelfs het grootste karma omzetten. Heel vaak is …

Welkom op het Regenboogpad

Regenboogpad

Het Regenboogpad is een pad van dienst dat we samen rond de planeet kunnen leggen zodat onze planeet terug kan geheeld worden. We nodige iedereen uit mee op dit pad te gaan, samen met zovele andere kleine en grotere initiatieven wereldwijd – om vanuit onze eigen mogelijkheden of vanuit groepswerking terug tot juiste menselijke verhoudingen in de wereld te komen. …